Επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων για όλη την Ελλάδα. Καταχώρηση ιστοσελίδων επαγγελματιών, προϊόντων & υπηρεσιών.

Manifest

Βαθμολογήστε την ιστοσελίδα
(0 ψήφοι)

Περιγραφή: Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ : Να εξασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις για την αύξηση παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και μείωσης λειτουργικού κόστους των δραστηριοτήτων, κάθε μεγάλης και οργανωμένης επιχειρηματικής οντότητας. Να διασφαλίζουμε ένα υγιές, ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους, εκφράζοντας με πάθος και συνέπεια την αφοσίωση μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του πελάτη μας, καινοτομώντας και στηριζόμενοι στην ανθρωποκεντρική έκφραση και κοινωνική μας ευθύνη.

Προϊόντα:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Συντηρήσεις κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Κτιρίων ανακατασκευές, Καθαρισμού υλικά, Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, Εργα τεχνικά, Εργα μονωτικά, Εργα κτιριακά, Επισκευές κλιματιστικών συσκευών, Εγκαταστάσεις και συντήρηση ανελκυστήρων, Εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων, Βιολογικοί καθαρισμοί, Απολυμαντικά, Ανακύκλωση απορριμμάτων, Εργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, Εγκαταστάσεις αρδευτικών συγκροτημάτων, Εργα πρασίνου, Συστήματα ασφαλείας, Φύλαξης υπηρεσίες, Αρδευτικά συγκροτήματα, Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες, Απολυμάνσεις - Αποφράξεις, Απολυμάνσεις - Καθαρισμοί, Καθαρισμός κατοικιών και κτιρίων  
Η ιστοσελίδα έχει 1527 έπισκέψεις