Επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων για όλη την Ελλάδα. Καταχώρηση ιστοσελίδων επαγγελματιών, προϊόντων & υπηρεσιών.

Ηλεκτρολογικό υλικό

Ηλεκτρολογικό υλικό

Ηλεκτρικές συσκευές, Ηλεκτρολογικό υλικό, Εγκαταστάσεις, Συναγερμοί, θυροτηλέφωνα, ηλεκτρολογικοί πίνακες από τους ειδικούς

Σε κάθε κτίριο με αρκετά παράθυρα, ο φωτισμός εξασφαλίζει τη διαφάνεια του κελύφους του κτιρίου τη νύχτα επιτρέποντας ενδιαφέρουσες ματιές της δομής στο εσωτερικο του.
Η μελέτη φωτισμού σχεδιάζεται ώστε να δώσει μια άλλη αίσθηση του χώρου και το φως χρησιμοποιείται για να εκθέσει και να ενισχύσει τον όγκο του υλικού. Η χρήση του φωτός της ημέρας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του έργου και το παιχνίδι μεταξύ στερεών και διαφανών, είναι μια υπογραφή του κτιρίου.